Systemy HACCP, ISO 22000 w przemyśle gastronomii i handlu żywnością. Szkolenia wewnętrzne pracowników. Audity wewnętrzne w zakładzie, aktualizacja dokumentacji systemów jakości. Księga HACCP dla sklepów spożyczych, hurtowni oraz zakładów żywienia zbiorowego. Procedury i instrukcje GHP/GMP. Haccp, Ghp, Gmp, Iso 22000 wdrażanie systemów jakości w przemyśle spożywczym, gastronomii i handlu. Minimum dokumentacji. Procedury, instrukcje, plan haccp, księga jakości. Pakiet Sklep, Pakiet Hurtownia Żywności.

Zobacz też:

IHD Service ddd

Obecność gryzoni, owadów czy szkodników w zakładzie prowadzi do skażenia…

HACCP DDD w Złotowie

Oferta naszej firmy obejmuje świadczenie usług ochrony przed szkodnikami w…

Certyfikat ISO 9001 będący międzynarodowym symbolem wysokiej jakości zapewnia Isocert.

Wrocławska firma Isocert przyjmuje zgłoszenia na szkolenia w zakresie systemów…